.

ยินดีต้อนรับเข้าสู่โรงเรียนดูกอึ่งประชาสามัคคี  ด้วยความยินดียิ่ง

 
 
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับโรงเรียนดูกอึ่งประชาสามัคคี ? ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
 

 
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 44.201.68.86
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,447,498
  หน้าหลัก    ��������������������������������������������� 
���������������������������������������������
 

ประวัติโรงเรียนโดยสังเขป

   โรงเรียนดูกอึ่งประชาสามัคคี  เดิมทีได้ก่อตั้งเป็นโรงเรียนสาขาของโรงเรียนโพธิ์ทองพิทยาคมตามโครงการขยายโอกาสทางการศึกษา  ซึ่งมี  ร้อยตรีสิทธิพล   กาญจนศิริรัตน์  ดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนโพธิ์ทองพิทยาคมได้ร่วมกับสภาตำบลดูกอึ่งดำเนินการขอจัดตั้งและได้รับอนุมัติเป็นโรงเรียนสาขาเมื่อวันที่ 17 เมษายน พ.. 2534 โดยมอบหมายให้นายชอบ  ธาระมนต์  อาจารย์   2  โรงเรียนโพธิ์ทองพิทยาคม   เป็นผู้ดูแลและประสานงาน  และได้ขอใช้ที่ดินสาธารณประโยชน์ หนองซุ้ม   อยู่ระหว่างบ้านวารีเกษม  หมู่ที่  2   กับบ้านสีสุก  หมู่ที่  5   . ดูกอึ่งกิ่ง อ. หนองฮี  . ร้อยเอ็ด  เนื้อที่ประมาณ  300 ไร่ ปี พ.ศ. 2536  ชุมชนและทางโรงเรียนได้ร่วมกันจัดสร้างอาคารชั่วคราว   กึ่งถาวร  1 หลัง 3 ห้อง  โดยได้ไม้จากดอนเจ้าปู่หนองหอใหญ่  มูลค่า  60,200  บาท   โดยไม่ได้ใช้งบประมาณจากทางราชการเทพื้นห้องเรียน3  ห้องรับบริจาคโอ่งน้ำ  ขนาด   400  ลิตร   จำนวน    3  ใบ

                ปี  .. 2537คณะครูและชาวบ้านได้ร่วมกันจัดหาผ้าป่าสามัคคีสร้างอาคารชั่วคราวอีก      1  หลัง   3   ห้อง   มูลค่า  82,300  บาท  โดยไม่ได้ใช้งบประมาณของทางราชการ

1.อาคารเรียนเบ็ดเสร็จแบบ      และ ค

งบประมาณ

9,834,000

บาท

2. บ้านพักครูแบบมาตรฐาน   205/26    1  หลัง

งบประมาณ

432,000

บาท

3. บ้านพักภารโรง

งบประมาณ

121,000

บาท

4. ห้องน้ำห้องส้วม  แบบ    6    ที่ / 27    1  หลัง

งบประมาณ

180,000

บาท

5. สนามบาสเกตบอล

งบประมาณ

215,000

บาท

6. ถังน้ำ  แบบ       33

งบประมาณ

61,000

บาท

7. ทำถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

งบประมาณ

343,700

บาท

  ปี  .. 2539ได้รับอนุมัติให้จัดตั้งเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาและให้ชื่อว่า  โรงเรียนดูกอึ่งประชาสามัคคี โดยมีนายสง่า  ไชยมัง  อาจารย์ใหญ่โรงเรียนโพธิ์ทองพิทยาคม  รักษาการครูใหญ่โรงเรียนดูกอึ่งประชาสามัคคี  ได้รับงบประมาณรายจ่ายค่าครุภัณฑ์  ที่ดิน  และสิ่งก่อสร้าง  คือ  

 

                ปี พ.. 2540 นายชอบ   ธาระมนต์   ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูใหญ่   ระดับ   6    

โรงเรียนดูกอึ่งประชาสามัคคี

   ปี พ.. 2541นายชอบ    ธาระมนต์  ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ ระดับ  7

                ปี พ.ศ.  2543นายชอบ    ธาระมนต์   ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน  ระดับ  7

                ปี พ.. 2543 – 2551    นายชอบ   ธาระมนต์   ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน ระดับ 8

ปี พ.ศ. 2552 - 2556นายทินกร  โสรถาวร  ดำรงตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียน  ระดับ 9
ปี พ.ศ.2556-2557  นายปริญญา  เอราวรรณ ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน ระดับ 8
ปี พ.ศ.2558-2561  นายจตุพล  ไกรยบุตร ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน ระดับ 8

ปี  พ.ศ. 2561  นายสายยุธ  เหลาเกิ้มฮุ้ง ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการคนปัจจุบัน

 

 

gila1.phtml
 

 
ตุลาคม 2565
อา พฤ
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
วันที่ 4 ตุลาคม 2565
 
 
โรงเรียนดูกอึ่งประชาสามัคคี
ตำบลดูกอึ่ง อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด 45140
Email : dosschool@gmail.com